Cenovnik

Kopernikova 46

Lokal u suterenu zgrade na lokaciji Kopernikova 46, zgrada spratnosti Su+P+2+Pk-dupleks

PP1 – lokal
171,73m2 x 950€/m2= 163.143,00€ (cena je sa PDV-om)

 

cena podzemnog garažnog parking mesta je 740 eura/m2 (cena je sa PDV-om)

 

 

 

Orlovića Pavla 20

U prilogu se nalaze komercijalne skice slobodnih lokala i poslovnih apartmana sa izraženim cenama u ulici Orlovića Pavla 20

L1 – lokal
61,15m2 x 1080€/m2= 66.042,00€ (cena je sa PDV-om)

 

 

 

 

 

 

 

 

PA2 – poslovni apartman
32,14m2 x 995€/m2= 31.980,00€ (cena je sa PDV-om)

 

 

 

 

PA3 – poslovni apartman
30,67m2 x 995€/m2= 30.517,00€ (cena je sa PDV-om)

 

 

 

PODRUMSKA GARAŽA –  Bele Njive 30

Cena garažnog parking mesta  740€/m2 (cena je sa PDV-om)