Projekti u pripremi

U februaru 2020. godine je planiran početak radova stambeno- poslovne zgrade spratnosti P+4+dupleks u ulici Orlovića Pavla 20 u Novom Sadu (treća lamela na ovoj lokaciji).                Rok završetka ove zgrade je januar 2021.godine.

U aprilu 2020. godine planiran je početak gradnje stambene zgrade u ulici Kopernikova 46.