Kontakt

Pišite nam

| Stanogradnja

Dragan Jokić

dipl. ekon. – Vlasnik i direktor

Mob: +381 63 567 805
E-mail: direktor@jokicinvest.rs

Vladimir Kovačević

MSc. inž. građ. – Tehnički rukovodilac

Mob: +381 63 560 122
E-mail: inzenjering@jokicinvest.r
s

Sara Jokić

MSc. menadž. – Menadžer prodaje stanova

Mob: +381 64 649 88 63
E-mail: prodaja@jokicinvest.rs

Sanja Davidovski

dipl. prav. – Stručni saradnik za opšte i pravne poslove

Mob: +381 63 566 926
E-mail: jokicinvest@gmail.com                                                                                                                                                                                       
office@jokicinvest.rs

Danica Kočić

dipl. inz. pejz. arh. - Stručni saradnik

Mob: +381 63 566 242
E-mail: inzenjering@jokicinvest.rs