Slobodana Selenića 11, Bistrica

Slobodana Selenića 11, Bistrica

Ovde smo u periodu od juna 2009. do marta 2010. godine izgradili četiri spojene stambene jedinice (kuće). Jedna stambena jedinica (kuća) izgrađena je kao P+1+Pk, jer je tako u početku gradnje ugovoreno sa budućim vlasnikom, a ostale tri kuće su identične i građene su kao P+1+T. Sve tri kuće građene kao P+1+T imaju po 101m2 po građevinskim merama, odnosno po konačnih 98m2 neto korisne površine. Kuće su ograđene lepom, čvrstom i mestimično ozelenjenom ogradom. Svaka od četiri kuće u nizu je u potpunosti zasebna: ima svoj kućni podbroj (11A, 11B itd) i posebno električno i gasno brojilo. Svaka kuća pojedinačno ima unutar placa, s ulazne strane po dva parking mesta samo za sebe i svaka ima svoj mali travnjak, na koji se silazi sa natkrivene terase ispred dnevnog boravka.

Podeli:

Aktuelna Ponuda za ovu lokaciju