Telepska 8, Telep

Telepska 8, Telep

U Telepskoj 8 u Novom Sadu izgradili smo višeporodični stambeni objekat spratnosti P + 2 + Pk. Zgrada je projektovana u skladu sa visokim standardima energetske efikasnosti i ima 15 stanova različite strukture, koji zadovoljavaju sve funkcionalne i estetske zahteve.

Podeli:

Aktuelna Ponuda za ovu lokaciju