Stambeni blok između ulica Vuka Mandušića, Čenejske i Otokara Keršovanija, Slana Bara