Slobodana Selenića 11, Bistrica

Stambeni blok između ulica Vuka Mandušića, Čenejske i Otokara Keršovanija, Slana Bara

Tihomira Ostojića 16 i Vardarska 17

Subotička 100, Telep