Slobodana Selenića 11, Bistrica

Stambeni blok između ulica Vuka Mandušića, Čenejske i Otokara Keršovanija, Slana Bara

Subotička 100, Telep

Telepska 8, Telep